Den nødvendige samtale (hæfte)
  • Den nødvendige samtale (hæfte)

Den nødvendige samtale (hæfte)

50,00 kr.
Inkl. moms

- når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Der hører en video med til dette hæfte, se den heryoutu.be/c0fkOij86SE

Hæftet handler om samtalen med forældre om alkoholforbrug og barnets trivsel. 

Hæftet og den tilhørende video/dvd henvender sig til professionelle i den kommunale sundhedstjeneste, børnehaven, skolen, fritidsklubben og børne- familieteamet i den kommunale forvaltning.

Antal

Hæftet handler om samtalen med forældre om alkoholforbrug og barnets trivsel. 

Hæftet og den tilhørende dvd henvender sig til professionelle i den kommunale sundhedstjeneste, børnehaven, skolen, fritidsklubben og børne- familieteamet i den kommunale forvaltning. 

Mange professionelle oplever, at det er vanskeligt at tale om de trivselsproblemer, et barn kan få, når der er et for stort forbrug af alkohol i familien. 

Den nødvendige samtale giver råd om og ideer til, hvordan de kan gennemføre samtalen med forældrene på en respektfuld og konstruktiv måde, således at der dannes grundlag for et samarbejde om bedre trivsel for barnet. 

Fra indholdet: 
" Alkohols betydning for børns trivsel 
" Samtalens deltagere og rollefordeling 
" Samtalens intentioner 
" Forberedelse, gennemførelse og evaluering af samtalen 
" Samtalens faser og proces 
" Cases til egne øvelser. 

1. udgave, 2. oplag, 2011 

16 sider, 17 x 24 cm 

1641
Ny vare