• Kun online
  • Ny

Abort, hvis du overvejer det (e-bog)

0,00 kr.
Inkl. moms

Dette hæfte henvender sig til alle kvinder, der overvejer abort.

16. udgave,  2020

Dette er en gratis e-bog på pdf.
Den kan hentes her

Antal

Udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, og udgivet med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet, som et led i regeringens aborthandlingsplan.

Dette hæfte henvender sig til alle kvinder, der overvejer abort. Hæftet indeholder oplysninger om dine rettigheder og valgmuligheder i forbindelse med valget mellem at gennemføre eller afbryde graviditeten. Hæftet giver konkrete oplysninger om abortindgrebet og om nogle af de tanker og følelser, som ofte vil præge beslutningen om abort eller barn. Desuden kan du finde adresser på nogle af de steder, hvor du kan henvende dig for at få flere oplysninger. 

Hæftet er gratis. Kan kun rekvireres af praktiserende læger og hospitaler. 

1305-20e

Andre har også købt