• Ny

Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning i hjemmeplejen og på plejecentre

0,00 kr.
Inkl. moms

Pjecen giver et kort og overskueligt overblik over ældre borgeres muligheder og rettigheder for trænings- og rehabiliteringsforløb jævnfør Serviceloven. Indeholder desuden en tjekliste til personalet med fem punkter, man bør være opmærksom på for at sikre gode træningsforløb.

Målgruppe: Plejepersonale og ledere i plejesektoren

Antal

4202