Less is more
  • Less is more

Less is more

100,00 kr.
Inkl. moms

Afhandlingen omfatter en beskrivelse af baggrunden for ph.d. projektet og ph.d’ens fire delprojekter:

  • forældres oplevelse af tidlig udskrivelse efter fødsel,
  • udvikling af et program for ammevejledning til forældre, der er indlagt kort tid efter fødsel,
  • evaluering af programmet,
  • en beskrivelse af karakteristika for mødre og børn, der udskrives tidligt efter fødsel.
Antal

Afhandlingen omfatter en beskrivelse af et ph.d. projekt, som blev gennemført i Danmark fra 2012-2016 vedrørende amning og tidlig udskrivelse efter fødsel. Afhandlingen beskriver:

  • Eksisterende viden om amning og tidlig udskrivelse
  • Udvikling af et teori- og evidensbaseret program om ammevejledningen på sygehuset
  • Beskrivelse af de tre delstudier (metode, materiale, resultater, diskussion og konklusion):

o   Kvalitativ meta-syntese om forældres oplevelse af tidlig udskrivelse efter fødsel

o   Kohorte studie vedrørende karakteristika hos mødre og børn, der udskrives tidligt efter fødsel

o   Cluster randomiseret studie, hvor ammeprogrammet effektevalueres

1141
Ny vare