Om Komiteen

Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer.

Sundhedsoplysning er et bredt arbejdsfelt, der strækker sig fra rent lægelige problemer til de mange sider af samfundslivet, der har sammenhæng med sundhed og trivsel.

Komiteen blev oprettet i 1964 for at skabe et sted, hvor enhver kunne henvende sig med et problem, et spørgsmål eller et projekt vedrørende sundhedsoplysning. Mange af disse henvendelser om problemer eller manglende information har ledt til, at Komiteen har udgivet et nyt materiale.

Ofte kommer henvendelsen fra en "ildsjæl" med et relevant projekt, som er midlertidigt strandet på grund af problemer med udgivelse, finansiering eller distribution. Komiteens sagkyndige udvalg tager også initiativ til nye projekter og bistår sekretariatet med vurdering af henvendelser udefra.

Komiteens hovedaktivitet er udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer. Men Komiteen arrangerer også møder og kurser, samt udpeger repræsentanter til offentlige råd som Forebyggelsesrådet (1984-90) og Forebyggelsespolitisk Råd (1990-1996).

Komiteens formål som almennyttig forening:

  • at støtte sundhedsvæsenets behandling af sygdomme
  • at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde
  • at støtte patienter og pårørende, såvel individuelt som kollektivt, i deres problemer med sygdomme og handicap
  • at støtte forskning omkring folkesundhed, herunder sygdomsforebyggelse, befolkningens sygdomme og samfundets helbredelsesmuligheder.