Inspirationskatalog: 20 veje til at bruge mindre antibiotika

0,00 kr.
Inkl. moms

I kataloget er samlet en række erfaringer fra konkrete indsatser, der alle har dæmmet op for overflødigt brug af antibiotika. Indsatserne er foretaget i både primær- og sekundærsektor, og de meget overskuelige beskrivelser kan inspirere læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, SOSU’er m.fl. til at deltage i arbejdet med at forebygge antibiotikaresistens. Kataloget er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet og Det Nationale Antibiotikaråd.

1. udgave, 2019. Varenr. 1237.

Gratis mod betaling af forsendelsesomkostninger.

Antal

Inspirationskataloget er inddelt i fire sektioner: daginstitutioner og småbørnsområdet, ældreplejen, almen praksis og sekundær sektor, hvor der sættes fokus på forebyggelse gennem bedre hygiejne og mindre brug af antibiotika, som går hånd i hånd i kampen mod antibiotikaresistens.

1237

Andre har også købt