Under revision. Korrekt håndtering af medicin. Ny udgave på vej.

0,00 kr.
Inkl. moms

Kan ikke bestilles pt.

Guide til håndtering af medicin på plejecentre, bosteder, hjemmepleje m.m. Formålet er at sikre, at patienten får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Typiske fejl og utilsigtede hændelser omkring medicin beskrives, og pjecen indeholder arbejdsværktøjer i form af tjeklister og huskelister til korrekt medicinhåndtering.

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale og ledelse uden for hospitaler.

Målrettet professionelt sundhedsfagligt personale - Privatkunder kan maksimum bestille 3 stk.

Antal

4201