Faglige Anvisninger
  • Faglige Anvisninger

Faglige anvisninger

0,00 kr.
Inkl. moms

Hæftet beskriver, hvordan almen praksis kan tilrettelægge den helbredsmæssige vurdering af nyankomne flygtninge. Faglige anvisninger henvender sig til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører disse helbredsmæssige vurderinger 

Udgivet af Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet i 2015.

1. udgave, 2015. 32 sider. Varenr. 1655.

Gratis mod betaling af forsendelsesomkostninger.

Antal

Faglige anvisninger har til formål at understøtte læger i at gennemføre den helbredsmæssige vurdering, som kommunerne ifølge integrationsloven er forpligtet til at tilbyde nyankomne flygtninge og deres familiemedlemmer.

De faglige anvisninger indeholder generel rådgivning om, hvordan den helbredsmæssige vurdering kan tilrettelægges samt viden om helbredsforhold hos patienter med flygtningebaggrund. Desuden er der oplysninger om den lovgivningsmæssige ramme og kravene til den helbredsmæssige vurdering. Endelig bliver der redegjort for, hvordan tidligere journaloplysninger indhentes.

Den helbredsmæssige vurdering giver kommunen og den praktiserende læge et indledende grundlag for, dels at vurdere behovet for eventuel yderligere udredning og behandling, dels for den nærmere tilrettelæggelse af integrationsindsatsen mv. i kommunen.

1655
Ny vare

Andre har også købt